Contact Us

Tag Archives: thị trường bđs lâm đồng

Lâm Đồng thanh tra việc cấp quyền sử dụng đất

bat dong san bao loc

LÂM ĐỒNGSở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn thị trường diễn biến “nóng” 2020 – 2022. Theo quyết định 315, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục […]