Contact Us

Tag Archives: đất nền bảo lộc

Bất động sản Bảo Lộc đứng trước cơ hội phát triển mới

dn ld1 6

Ngày 16/6/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040. Đây là một trong những quy hoạch quan trọng, tác động lớn đến thị trường Bất động sản thành phố Bảo Lộc trong thời gian tới. […]

Lâm Đồng thanh tra việc cấp quyền sử dụng đất

bat dong san bao loc

LÂM ĐỒNGSở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn thị trường diễn biến “nóng” 2020 – 2022. Theo quyết định 315, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục […]