Contact Us

Tag Archives: thủ thiêm zeit river

Trải nghiệm phong cách sống Zeit Living tại Thu Thiem Zeit River

location 2

(Dân trí) – Mang kiến trúc đột phá theo tinh thần Zeit Living với 4 giá trị: thời đại (zenith), trải nghiệm (experience), sáng tạo (innovation) và vượt thời gian (timeless), Thu Thiem Zeit River kiến tạo không gian sống tinh tế cho chủ nhân thượng lưu. Kiến trúc tinh tế nổi bật giữa trung […]